Oper@tion Hippocr@tes

Oper@tion Hippocr@tes - Fight Against Online Fake Medicine

Login |

Apie projektą

Operacijos „Hipokratas“ tikslas yra vystyti ir sustiprinti kompetenciją, kaip sustabdyti netikrų vaistų prekybą internetu ir pasikeisti geriausia praktika bei kartu rengti apmokymus finansų tyrėjams ir finansinių nusikaltimų analitikams, daugiausiai vadovaujantis principu „mokyk mokytoją“ (TOT), kad būtų pagerinta prekybos netikrais vaistais internetu prevencija ir kova.

Projektas padės subjektams jų prevencinėje veikloje, nes pateiks patikimą ir naudingą informaciją apie:

 • Nacionalinius ir tarptautinius įstatymus apie vaistų importą ir muitus
 • Vaistus, jų sudėtį, farmacines formas ir aktyvias farmacines sudėtines dalis
 • Skirtingų sveikatos priežiūros produktų tipų savybes
 • Nesenus praktinių atvejų tyrimus

Projektas truks 2 metus.

Šiuo laikotarpiu bus vykdomos tokios veiklos:

 • Projekto valdymas
 • Platinimas
 • Vertinimas
 • TOT kursų organizavimas Romoje (Italija) policijos, muitinės ir vaistų kontrolės organų, vyriausybės departamentų bei nepriklausomų institutų tarnautojams apie netikrų vaistų aptikimą ir tyrimą internete
 • Mokymo kursų atkartojimas dalyvaujančiose valstybėse
 • Elektroninio mokymosi kursų organizavimas

Tikslinėmis apmokymų (TOT/elektroninis mokymasis) grupėmis bus policijos, muitinės ir vaistų kontrolės organų, vyriausybės departamentų bei nepriklausomų institutų tarnautojai. Kursuose Romoje (Italija) dalyvaus 30 dalyvių iš Italijos, Lietuvos ir Rumunijos. Asmenys, apmokyti Romoje, vėliau ves nacionalinius kursus. Iš projekto naudos turės kiti šios srities subjektai, ES institucijos ir bendrai gyventojai

Projekto veiklos bus vykdomos pagal tokią metodologiją:

TOT: dalyvius atrinks projekto partneriai. Kursai bus paremti teoriniais moduliais, kurių tikslas suteikti dalyviams pagrindą aptikimui ir tyrimui. Vėliau bus nagrinėjami praktiniai atvejai, o grupinės užduotys leis dalyviams pritaikyti įgytas žinias. „TOT“ principo esmė – perduoti žinias ir įgūdžius kolegoms, dirbantiems skirtinguose „lygmenyse“. Iš tiesų, vėliau Romos kursų dalyviai turės atkartoti kursus nacionaliniame lygmenyje.

ELEKTRONINIS MOKYMASIS: kursas bus vedamas kiekvieno partnerio kalba. Prie kurso galės prieiti įgalioti tarnautojai, kad įgytų bazines žinias apie prekybą netikrais vaistais internetu. Visi partneriai turės padaryti kursų, vedamų jų kalba, vaizdo įrašus, kurie vėliau bus įkelti į platformą.

Laukiami operacijos „Hipokratas“ rezultatai:

 • Pravesti apmokymus;
 • Į TOT kursus Italijoje įtraukti mažiausiai 30 policijos, muitinės ir vaistų kontrolės organų, vyriausybės departamentų bei nepriklausomų institutų tarnautojų;
 • Organizuoti mažiausiai vieną kursų pakartojimą kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje.

Platinimo veikla suvaidins svarbiausią vaidmenį projekto metu. Jos tikslas – padėti tikslinėms grupėms ir bendrai visuomenei įsisąmoninti projektą ir jo nagrinėjamus klausimus. Norint pasiekti šiuos tikslus, visa projekto informacija bus prieinama ir skaitmeninėje formoje. Projekto tinklalapis bus reklamuojamas partnerių tinklalapiuose, kad būtų pasiekta kaip galima platesnė auditorija. Partneriai sudarys bendradarbiaujančių partnerių kontaktų, kuriems bus pranešta apie projekto veiklas ir rezultatus ir kurie gali domėtis apmokymais,  sąrašą nacionaliniame, regioniniame ir vietiniame lygmenyje. Galiausiai, norint reklamuoti nacionalinius kursus ir pristatyti projektą, valstybiniame laikraštyje bus išspausdintas straipsnis.

Tags: FAKE MEDICINE, FRAUD, MEDICINE, ONLINE MEDICINE, ONLINE PHARMACY, COUNTERFEIT MEDICINE, COUNTERFAIT DRUGS, ONLINE DRUGS, FAKE DRUGS, PHARMACEUTICAL CRIME, ILLICIT MEDICINE, UNAUTHORIZED SALES OF MEDICINES

Opar@tion Hippocr@tesCo-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union


ASSOCIAZIONE ISES
Via Cavallotti 26
15048 Valenza (AL)

CF: 02217000062

Follow UsFacebook

Richiedi Informazioni

Informativa sulla privacy

Informativa sulla Privacy

Informati sulla legge che tutela la tua privacy

Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.

Acconsento al trattamento dei dati personali*

Information Request

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

According to the D.Lgs. n. 196, dated 30.6.2003, this document and its attachments are confidential and intended for the named adderessee(s) only. If you are it the intended recipient of this message, any use or dissemination of this email is prohibited. If you have received this document by mistake please delete it and inform me.

I autorize the use of my personal data*